Tu je doping žiadaný

Obr%C3%A1zok15-1-300x160.jpg

Pre podporu rastu a vitality trávnika použite odporúčaný trávnikový doping – jarné trávnikové hnojivo. Toto hnojivo má v prvom rade za úlohu trávnik prebudiť a rozprúdiť jeho rast. Preto by malo obsahovať väčšie množstvo dusíka, ktorý podporuje rast trávnika. V zložení by sa mali objaviť aj ďalšie prvky: draslík a fosfor. Pokiaľ má hnojivo väčšie množstvo fosforu je vhodné skôr pre nový výsev alebo pri väčšej rekonštrukcii trávnika. Fosfor podporuje tvorbu koreňového systému a hnojivo s vyšším obsahom fosforu je vhodné do pôdy jemne zapraviť, pretože sa v pôdnom profile horšie pohybuje.

Čo ďalej sledovať pri výbere jarného hnojiva? Okrem zloženie je vhodné zamerať sa na to, ako hnojivo pôsobí, či je rýchlorozpustné alebo dlhodobopôsobiace. Rýchlorozpustné hnojivo = rýchly účinok, rýchly nárast hmoty, rýchle vyčerpanie živín. Dlhodobopôsobiace = časť živín je uvoľnená ihneď a začínajú pôsobiť, časť živín sa uvoľňuje postupne a vyživujú trávnik dlhšiu dobu. Trávnik naštartuje a ďalej si berie len to čo potrebuje.

Správne hnojený trávnik je odolnejší voči náporu hubových chorôb, je vitálny, má sýto zelenú farbu a je hustejší. Vďaka tomu lepšie odolá tlaku burín a machu. Čím je trávnik viac zaťažovaný, tým viac živín potrebuje. No pozor, nesmieme dať trávniku celú ročnú dávku naraz. Trávnik by nedokázal všetky živiny naraz prijať, došlo by k jeho veľmi rýchlemu rastu a dokonca k popáleniu. Preto je dôležité všetko rozdeliť na jednotlivé dávky.

Záhradný trávnik spravidla hnojíme 3 –  4 x ročne. Vždy sa musí prihliadať k aktuálnemu vývoju počasia a zásobe živín v pôde. Čo sa stane ak nebudeme trávnik hnojiť? Postupne zmení svoje zloženie. Trávy ustúpia a ich miesto zaplní burina a mach, bude riedky, postupne stratí zelenú farbu a bude žltnúť.

Pozrime sa teraz na ročnú potrebu hlavných živín a ich množstvo, ktoré by sme mali trávniku dopriať (ide o čisté živiny, v hnojivách sú „nariedené“):

15 – 20 g čistého N (dusíka) / m²
1,5 – 3,5 g čistého P (fosforu) / m² (fosfor je v hnojivách vo forme P2O5, takže je to 3,4 – 8 g / m²
8 – 16 g čistého K (draslíka) / m² (draslík je v hnojivách vo forme K2, takže 9,6 – 19,2 g / m²
1,0 – 2,5 čistého Mg (horčík) / m² (horčík je v hnojivách forme MgO, takže 1,7 – 4,2 g / m²
Predstavme si naše dlhodobopôsobiace hnojivo EUROGREEN Spring P56.
Ide o špičkové jarné hnojivo pre rýchly jarný rast trávnika s mikroelementy. Kombinácia rôznych typov dusíka umožňuje rýchle pôsobenie aj pri nižších teplotách. Obsahuje látky posilňujúce rast PlantaCur® P56. Rýchly účinok dusíka v spojení so železom podporuje rýchle zazelenanie trávnika aj pri nízkych teplotách na jar a na jeseň. Vymývanie živín je minimalizované ich kontrolovaným uvoľňovaním počas 8-10 týždňov a zodpovedajú požiadavkám rastlín. Mikroelementy posilňujú slabé rastliny a zlepšujú farebný aspekt trávnika.

Tak ako osivá, tiež hnojivá EUROGREEN sú pripravené špeciálnou technológiou pre trojstupňové uvoľňovanie živín a opatrené látkami na posilnenie rastlín a zvýšenie ich imunity. Pozitívne referencie dostávame na dlhodobopôsobiace granulované hnojivá STARTER GREENS PRORADIX® TURF z rady TOP a BASIC START z rady BASIC. Stránka v časti Trávne hnojivá Eurogreen vám pomôže zorientovať sa v širokej palete variácií ich určenia a pomôže pre výbere vhodného dopingu pre váš trávnik.

Ako správne aplikovať hnojivo?
Hnojivo aplikujte 1 – 3 dni po kosbe. Dôležité je jeho rovnomerné rozloženie v trávniku a dodržanie odporúčaného dávkovania uvedeného na obale. Po aplikácii je potrebné celú plochu dostatočne zavlažiť cca. 15 – 20 l vody na m². Z tohto dôvodu je výhodné vykonávať tento úkon pred dažďom. Rovnomernosťou aplikácie a dodržaním dávky minimalizujete riziko popálenia trávnika.

Pre zabezpečenie rovnomernosti a dodržania správnej dávky je vhodné použiť rozmetadlo hnojív. Podrobné informácie k tejto technike, ktorá zaručuje rovnomernú a presnú aplikáciu nájdete v časti:
Rozmetadlá hnojív