SVETOVÁ ŠPIČKA TECHNOLÓGIE V ZÁSOBOVANÍ TRÁVNIKA ŽIVINAMI

Každý užívateľ trávnika vie akú dôležitú úlohu v aspekte kvality zohráva jeho správna a vyvážená výživa. Problémy spojené s používaním klasických poľnohospodárskych hnojív aplikovaných na trávnik sú už všeobecne známe (nevyvážený obsah živín, vysoký obsah fosforu, vysoké percento vyplavovania živín a tým nižšia účinnosť, možnosť popálenia porastu, úzky sortiment druhov, nevhodná kalibrácia a tým problémová aplikácia).

POPY PLUS® – optimálne zásobovanie trávnika živinami

Spoločnosť EUROGREEN prináša na slovenský trh dlhodobopôsobiace hnojivá špeciálne vyvinuté na trávnikárske účely, ktoré obsahujú všetky dôležité prvky pre výživu trávnika. Rôzne formy a obsahy živín umožňujú konkrétne reagovať na rôzne špecifiká každého stanoviska. Dlhodobá účinnosť našich granulovaných hnojív je zabezpečená POPY PLUS® systémom, svetovou špičkou technológie v oblasti optimálneho zásobovania trávnika živinami. Účinná látka jadra obsahujúca živiny je obalená dvoma vrstvami.

V systéme Poly Plus® dochádza k trojstupňovému uvoľňovaniu živín. Najprv sa uvoľňujú živiny z neobalených granulí, ďalej sa postupne uvoľňujú živiny z granulí s narušeným a lepšie rozpustným obalom. Najdlhšie pôsobenie majú granule so silným a pevným obalom. Dusík je obsiahnutý vo viacerých formách (amónna, močovinová, N – POLY Plus® forma). Týmto dosahujeme štartovací a dlhodobý účinok. Uvoľňovanie živín neovplyvňuje hodnota pH vegetačnej vrstvy, ale prirodzené faktory rastu t. j. teploty a zrážky.

Obsahovou novinkou možno nazvať zastúpenie síry v hnojive, kryštalická síra je po rozpade obalu úplne využitá rastlinami, podporuje bielkovinovú syntézu a využitie dusíka trávnikom. Nedochádza tým k nepriaznivým prejavom – znižovanie hodnoty pH ako pri hnojivách so síranom amónnym.

Vrstva tuku s polymérom je nutná z dôvodu ochrany krehkej vrstvičky síry (hrubá vrstva síry nie je vhodná). Tá znižuje rýchlosť priesaku cez túto vrstvu a zvyšuje vodoodpudivosť. Polymér stužuje relatívne mäkké tuky, a to zlepšuje dlhodobé účinky hnojiva i oteruvzdornosť granúl. Tuky a polymér sa v trávniku postupne po aplikácií úplne rozložia pôsobením mikroorganizmov na základné chemické prvky – uhlík, kyslík a vodík.

Efekt dlhodobosti našich hnojív dokazujú výskumom potvrdené merania, že hnojivá na báze Poly Plus® majú účinnosť až 12 týždňov. Ďalším faktorom je aplikovateľné množstvo dusíka. Vďaka obalu granúl a dlhodobému uvoľňovaniu živín môžeme naraz aplikovať také množstvo dusíka, ktoré si u bežných priemyselných hnojív nemôžeme dovoliť vzhľadom k nebezpečenstvu spálenia rastlín. Jednorazová dávka 8 g čistého dusíka na m² trávnika na dobu troch mesiacov (t. j. spotreba živín trávnikom za toto obdobie) je s dlhodobopôsobiacimi hnojivami EUROGREEN bezriziková.

„PlantaCur®P56“ – zvýšenie imunity prírodnou cestou

Na rozdiel od bežných ochranných prostriedkov s kuratívnym účinkom sme obohatili naše hnojivá ešte prípravkom PlantaCur P56®. Ide o bioextrakt, ktorý posilňuje rastliny a zlepšuje ich vitalitu. Chráni ich pred stresovými faktormi spôsobenými počasím, intenzívnym používaním a patogénmi počas celého vegetačného obdobia. Vďaka prípravku PlantaCur P56® dochádza k fyziologickému pochodu, v priebehu ktorého sa aktivujú latentne existujúce prírodné rezistencie. Tento proces je podobný účinku vitamínov v ľudskom organizme. Výsledkom je zdokonalenie koreňového systému, zvýšenie obsahu vitamínu E a vysoká tvorba cytokinínu. Rastliny sú silnejšie a zdravšie. PlantaCur®P56 je extrakt, ktorý je patentovaným postupom vyrobený z Lychnis viscaria a je registrovaný u BVL pod značkou ComCat®.

Zavedením hnojív EUROGREEN s PlantaCur®P56 vznikla nová cesta k lepšiemu hnojeniu najkvalitnejších trávnikov. Na rozdiel od iných trávnikárskych hnojív na trhu sú vďaka obsahu PlantaCur®P56 v našich hnojivách mobilizované prirodzené ochranné mechanizmy tráv a vďaka tomu je zvýšená odolnosť trávnika proti stresovým faktorom. Výsledky sú presvedčivé:

  • lepšia odolnosť (teplo, sucho, zima, infekčný tlak)
  • silnejšia a rýchlejšia tvorba koreňov
  • rýchlejší vývoj rastlín
  • vyššia odolnosť voči chorobám

Granulácia našich hnojív je v troch veľkostiach: Elite, Mini. Standard. V praxi to znamená, že sme schopný pre každý druh trávnika použiť vhodnú granuláciu tak, aby sa hnojivo dostalo aj do najhustejšieho trávnika a najjemnejšieho porastu.

U nás si vyberiete zo širokého sortimentu dlhodobopôsobiacich hnojív určených pre trávnikové športové hracie plochy a ihriská (futbal, golf) a trávniky okrasné, záhradné, krajinné. Rozdelené sú do skupín: TOP, BASIC, ŠPECIÁLNE PRODUKTY.

TOP skupina

trávnikové dlhodobopôsobiace hnojivá so silným účinkom
Analýza = obsah N + P2O + K2O + MgO

HNOJIVO NITROGEN P56 (zdroj energie)
je vysoko koncentrované, čisté dusíkaté hnojivo s rastlinným tonikom PlantaCur®P56Tým je zvýšená odolnosť trávy voči zvetrávaniu, intenzívnemu používaniu, patogénom a zlepšená odolnosť voči stresovým situáciám. Je ideálne pre prípravu trávnika na vysoké športové výkony.

Analýza: 44,3 + 0 + 0
Účinná látka: 81%
Dĺžka pôsobenia: do 12 týždňov
Veľkosť granulácie: MINI
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 15 – 20 g/m² pre 1 250 – 2 000 m²

.

HNOJIVO OLYMPIA PLUS P56 (udržiavacie hnojenie)
pre trvalé udržanie dobrej kondície trávnikových plôch. Ideálny pre použitie ako následného hnojiva na novozaloženom trávniku a po doseve. Odporúčame ho pre hnojenie všetkých trávnikových plôch s vysokým stupňom záťaže. Obsahuje látky posilňujúce rast – PlantaCur® P56. Rastliny sú veľmi odolné voči chorobám a stresovým situáciám.  Dlhodobo pôsobiaci dusík a síran draselný znižujú obsah solí a súčasne sa minimalizuje riziko popálenia.

Analýza: 30 + 5 + 9 + 2
Účinná látka: 65%
Dĺžka pôsobenia: 10 – 12 týždňov
Veľkosť granulácie: MINI
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 15 – 25 g/m² pre 1 000 – 1 650 m²

.

HNOJIVO HIGH-K P56 (odolnosť voči stresu)
je výborné hnojivo určené pre všetky pôdy s dlhodobopôsobiacim draslíkom, pre zvýšenie odolnosti voči letnému stresu, trávnikovým chorobám a prezimovaniu.

Analýza: 13 + 0 + 24 + 2 + mikroel.
Účinná látka: 100% N a 33% K2O
Dĺžka pôsobenia: 10 – 12 týždňov
Veľkosť granulácie: ELITE
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 20 – 30 g/m² pre 830 – 1 250 m²

.

HNOJIVO GREENS P56 (udržiavacie hnojivo)
naše najlepšie odporúčanie pre celoročnú výživu trávníka na greenoch a odpalištiach, udržanie hustoty a posilnenie zdravotného stavu trávnika.

Analýza: 20 + 5 + 9 + 3 + mikroel.
Účinná látka: 90%
Dĺžka pôsobenia: 12 – 16 týždňov
Veľkosť granulácie: ELITE
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 20 – 40 g/m² pre 625 – 1 250 m²

.

HNOJIVO GREEN SPEED P56 (rýchly nástup)
je rýchlopôsobiace hnojivo s horčíkom a mikroživinami pre cielené použitie. PlantaCur®P56 zlepšuje vitalitu rastlín a podporuje koreňový systém. Trávnik je odolný proti vplyvom zvetrávania, vplyvom intenzívneho používania a patogénom a odolný voči stresovým situáciám.

Analýza: 20 + 5 + 9 + 3 + mikroel.
Účinná látka: 77%
Dĺžka pôsobenia: do 6 týždňov
Veľkosť granulácie: ELITE
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 20 – 30 g/m² pre 830 – 1 250 m²

HNOJIVO EUROSPORT NK P56 (bez fosforu)
je určený pre pôdy s vysokým obsahom fosforu a pre jesenné hnojenie. Odporúčame ho pre zvýšenú odolnosť voči suchým periódam, a vďaka obsahu horčíka pre podporu zelenej farby trávníka.

Analýza: 17 + 0 + 22 + 3
Účinná látka: 60%
Dĺžka pôsobenia: 10-12 týždňov
Veľkosť granulácie: STANDARD
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 20 – 40 g/m² pre 625 – 1 250 m²

.

HNOJIVO STARTER GREENS PRORADIX® TURF (štartovacie hnojivo)
špeciálne, určené pre nové výsevy a dosevy s mikroelementami. Jemná granulácia je vhodná pre golfové trávniky. Zvyšuje rezistenciu voči chorobám klíčiacich rastlín. Napomáha rýchlemu a silnému rastu.

Analýza: 17 + 24 + 8 + 0 + mikroel.
Účinná látka: 50%
Dĺžka pôsobenia: 10 týždňov
Veľkosť granulácie: ELITE
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 25 g/m² pre 1 000 m²

.

HNOJIVO SPRING P56 (jarné hnojenie)
je  špeciálne jarné hnojivo pre rýchly jarný rast trávniková. Kombináciou rôznych typov dusíka je dosiahnuté rýchle pôsobenie i pri nízkych teplotách.

Analýza: 25 + 5 + 9 + 0 + mikroel.
Účinná látka: 55%
Dĺžka pôsobenia: 8 – 10 týždňov
Veľkosť granulácie: ELITE
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 20 – 30 g/m² pre 830 – 1 250 m²

.

HNOJIVO PRO GREENS P56 (ochrana proti chorobám a stresu)
je profesionálne jemne granulované trávnikové hnojivo s mikroelementami a posilujúcim účinkom pre rast, s vynikajúcimi aplikačnými vlastnosťami. Vhodné je pre hnojenie všetkých trávnikových plôch s vysokým stupňom záťaže s vyšším obsahom fosforu v pôde. Preto fosfor neobsahuje, obsahuje magnézium, železo a mangán. Zvyšuje odolnosť trávnika voči letnému stresu.

Analýza: 19 + 0 + 19 + mikroel.
Účinná látka: 74%
Dĺžka pôsobenia: 12 – 16 týždňov
Veľkosť granulácie: ELITE
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 20 – 40 g/m² pre 625 – 1 250 m²

.

HNOJIVO K 38 (prevencia stresu)
Profesionálne jemne granulované draselné trávnikové hnojivo s horčíkom, bez dusíka a fosforu pre použitie na pôdach s nedostatkom draslíka. Zvyšuje odolnosť trávníka proti letnému stresu a dobrému prezimovaniu. Určené je pre všetky trávnikové plochy behom celého vegetačného obdobia a vhodné pre jesenné hnojenie všade tam, kde nie je potrebné doplňovať dusík a fosfor.

Analýza: 0 + 0 + 38 + 5 + mikroel.
Účinná látka: 100%
Dĺžka pôsobenia: 10 – 12 týždňov
Veľkosť granulácie: ELITE
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 10 – 25 g/m² pre 1 000 – 2 500 m²

BASIC skupina

trávnikové dlhodobopôsobiace hnojivá pre základnú výživu všetkých trávnikových plôch
Analýza = obsah N + P2O + K2O + MgO

HNOJIVO POLYSPORT (hlavne dusík)
je hnojivo so zvýšeným obsahom dusíka, s jeho vysokým podielom dlhodobého účinku. Je ideálne pre športové a okrasné trávniky so strednou až vysokou potrebou dusíka.

Analýza: 33 + 5 + 7 + 0
Účinná látka: 60%
Dĺžka pôsobenia: 10 – 12 týždňov
Veľkosť granulácie: STANDARD
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 15 – 25 g/m² pre  1 000 – 1 650m²

.

HNOJIVO FAIRWAY (priebežné hnojenie)
pre trávniky s nedostatkom horčíka, s malou až strednou záťažou ako sú fairway, parkové trávniky a pod. Hnojivo obsahuje tri typy dusíka, ktoré zabezpečujú rovnomerný, nie nárazový rast trávnika a jeho optimálnu výživu.

Analýza: 24 + 5 + 8 + 2
Účinná látka: 25%
Dĺžka pôsobenia: 8 – 10 týždňov
Veľkosť granulácie: STANDARD
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 20 – 30 g/m² pre 830 – 1 250 m²

.

HNOJIVO BASIC NK (prevencia voči stresu)
je hnojivo bez fosforu, určené pre pôdy s jeho vysokým obsahom. Odporúčame ho pre zvýšenie odolnosti pred suchými periódami a pre podporu zelenej farby trávnika vďaka obsahu horčíka. Hnojivo obsahuje tri typy dusíka. Ich kombinácia zabezpečuje rovnomernú a optimálnu výživu trávnikov, zabraňuje nárazovému rastu trávy a súčasne je minimalizované jej popálenie, pomáha posilniť trávnik pred zimným obdobím a podporuje jeho dobré prezimovanie.

Analýza: 15 + 0 + 20 + 3
Účinná látka: 40%
Dĺžka pôsobenia: 8 – 10 týždňov
Veľkosť granulácie: STANDARD
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 20 – 40 g/m² pre 625 – 1 250 m²

.

HNOJIVO STANDARD (vyváženosť)
s vyrovnaným pomerom N:K, čo zabezpečuje dostatočnú zásobu draslíka a zvyšuje dobrú schopnosť prezimovania. Horčík podporuje tvorbu chlorofylu a fotosyntézy. Je to hnojivo s obsahom všetkých potrebných živín pre rast trávnika, vhodné ako univerzálne pre záhradníctvo a krajinárstvo, pre hnojenie počas celého vegetačného obdobia.

Analýza: 17 + 5 + 17 + 2
Účinná látka: 40%
Dĺžka pôsobenia: 8 – 10 týždňov
Veľkosť granulácie: STANDARD
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 25 – 40 g/m² pre 625 – 1 000 m²

.

HNOJIVO RASEN PLUS (udržiavacie hnojenie)
určené pre trávniky s požiadavkou na dodávku horčíka. Vysoká koncentrácia živín a ich špecifický pomer podporujú tvorbu hustej a silnej trávy. Tri typy dusíka zabezpečujú rovnomernú a optimálnu výživu trávnikov, zabraňujú nárazovému rastu trávy a súčasne je minimalizované jej popálenie, pomáha posilniť trávnik pred zimným obdobím a podporuje jeho dobré prezimovanie.

Analýza: 28 + 5 + 10 + 2
Účinná látka: 40%
Dĺžka pôsobenia: 8 – 10 týždňov
Veľkosť granulácie: STANDARD
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 20 – 25 g/m² pre 1 000 – 1 250 m²

HNOJIVO BASIC START (pre dobrý štart)
je špeciálne hnojivo pre nové výsevy a tiež pre dosev. Obsahuje kombináciu potrebných živín pre okamžité použitie pri výseve. Pomáha rýchlejšiemu rastu trávnika.

Analýza: 18 + 20 + 10 + 2
Účinná látka: 50%
Dĺžka pôsobenia: 8 – 10 týždňov
Veľkosť granulácie: STANDARD
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 25 – 30 g/m² pre  830 – 1 000 m²

.

HNOJIVO BASIC K (draslík a horčík)

je určené pre hnojenie počas celého vegetačného obdobia, pre trávniky s nedostatkom draslíka, najmä na pôdach s vysokým obsahom piesku a na pieskových konštrukčných vrstvách (DIN kurty, greeny). Vysoký obsah draslíka podporuje odolnosť voči chorobám tráv a zvyšuje ich odolnosť pri prezimovaní. Prísun draslíka znižuje odvod vody v letnom období pri strese zo sucha. Vysoký obsah horčíka podporuje tvorbu chlorofylu a podporuje zelenú farbu. Po aplikácii ihneď zavlažiť!

Analýza: 0 + 0 + 22 + 12
Účinná látka: 100%
Dĺžka pôsobenia: 8 – 10 týždňov
Veľkosť granulácie: ELITE
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 10 – 25 g/m² pre 650 – 1 250 m²

.

HNOJIVO BASIC TURF NPK (udržiavacie hnojenie)
je zmiešané hnojivo určené pre pôdu s nedostatkom horčíka, pre trávniky so strednou až vysokou záťažou (športové, parkové trávniky), pre hnojenie počas celého vegetačného obdobia. Tri typy dusíka zabezpečujú rovnomernú a optimálnu výživu trávnikov, zabraňujú nárazovému rastu trávy a súčasne je minimalizované jej popálenie, pomáha posilniť trávnik pred zimným obdobím a podporuje jeho dobré prezimovanie.

Analýza: 22 + 5 + 8 + 2
Účinná látka: 40%
Dĺžka pôsobenia: 8 – 10 týždňov
Veľkosť granulácie: STANDARD
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 20 – 25 g/m² pre 1 000 – 1 250 m²

.

HNOJIVO BASIC NPK (udržiavacie hnojenie)
určené pre trávniky vyžadujúce strednú až vysokú intenzitu starostlivosti. Je ideálne pre nasledujúce hnojenie nových výsevov a dosevov. Tri typy dusíka zabezpečujú rovnomernú a optimálnu výživu trávnikov, zabraňujú nárazovému rastu trávy a súčasne je minimalizované jej popálenie, pomáha posilniť trávnik pred zimným obdobím a podporuje jeho dobré prezimovanie.

Analýza: 20 + 5 + 8 + 4 + Fe
Účinná látka: 25%
Dĺžka pôsobenia: 8 – 10 týždňov
Veľkosť granulácie: STANDARD
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 25 – 40 g/m² pre 625 – 1 000 m²

.

HNOJIVO RASACUR (organika + minerály)
pre aktiváciu pôdneho života, čím dochádza k zlepšeniu vlastností pôdy spoločne so zásobou živín. Vysoko kvalitný živný humus sa v pôde ľahko metabolizuje  a podporuje aktivitu mikroorganizmov. Zlepšuje sa odolnosť tráv voči chorobám a organická látka zvyšuje skladovaciu kapacitu pôdy nie len pre živiny ale tiež vodu.

Analýza: 10 + 2 + 5 + 2 + Fe
Účinná látka: 40%
Dĺžka pôsobenia: 8 týždňov
Veľkosť granulácie: STANDARD
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 40 – 60 g/m² pre 400 – 625 m²

Špeciálne produkty

sú vyvinuté s ohľadom na šetrné pôsobenie voči životnému prostrediu. Tieto produkty sú v súlade so súhrnom opatrení, ako je mechanická úprava pôdy a minerálne vyživenie. Vytvárajú rovnováhu pre udržanie intenzívne zaťažovaných trávnikových plôch.
Analýza = obsah N + P2O + K2O + MgO

HNOJIVO FERROQUICK (hnojivo so železom)
a obsahom draslíka a horčíka pre športové a okrasné trávniky. Železo urýchľuje zelenú farbu trávnika, draslík posilňuje trávy pri strese a chorobách súvisiacich s počasím a horčík podporuje fotosyntézu. Trávnik je odolný voči machom. Toto špeciálne hnojivo možno aplikovať počas celého vegetačného obdobia, nie však počas mrazu alebo teplotách vyšších ako 25 ° C.
Upozornenie!
Spôsobuje podráždenie pokožky a vážne 
podráždenie očí. Spôsobuje 
škvrny hrdze (povrchy betónové, kamenné, drevené).

Analýza: 7+ 0 + 15 + 4 + 8% Fe.
Veľkosť granulácie: MINI
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 20 – 35 g/m² pre 715 – 1 250 m²

.
.

HNOJIVO LIQUIFERT P56 (rýchly prísun živín)
je NPK tekuté hnojivo pre výživu a vitalitu, s mikroelementamis výťažkami z
morských
 rias a rastlinnými posilňujúcimi látkami PlantaCur® P56
Vďaka posilneniu
prirodzených obranných mechanizmov rastlín je trávnik odolnejší voči stresovým
faktorom 
ako sú výkyvy počasia, vysoká záťažnapadnutie chorobami.

Analýza: 10 + 2 + 8 + 0 + Fe + mikroel.
Obsah: 10 l
Dávkovanie:
50 – 100 l/ha v 600 – 1 000  l vody

.

HNOJIVO FERROSOL (zvýraznenie zelene)
je ideálne tekuté hnojivo pre greeny. Zlepšuje farebný aspekt trávnika. Vďaka špeciálnemu dusíkato-železitému komplexu je zabezpečené rýchle pôsobenie cez listovú plochu. Hnojivo sa môže použiť počas celého vegetačného obdobia, nikdy počas mrazu a vysokých teplôt.

Analýza: 15 + 0 + 0 + 0 + 6% Fe
Obsah: 10 l
Dávkovanie:
futbal   20 l v 800 l vody
golf      10 l v 400 l vody

HNOJIVO CALCIGRAN® (vápenaté hnojivo)
je stále a trvalé, jemne granulované, bezprašné, ktoré optimálne zásobuje vegetačnú vrstvu vápnikom a zvyšuje pH. Je vyrobené z látok vznikajúcich pri procese zmäkčovania vody, bez použitia prímesi syntetických látok. Je to hnojivo s okamžitou účinnosťou viac ako 50%, čo zaručuje najmä na piesočnatých substrátoch dobré, okamžité a tiež dlhodobé pôsobenie. Jeho prednosťou je absencia lepkavosti, čím sa zamedzuje zašpineniu trávnika, čo býva u iných granulovaných vápenatých hnojív. Veľmi jemná granulácia zabezpečuje vynikajúci prienik aj do najhustejších a nízko kosených trávnikov. Hnojivo sa môže použiť počas celého roka, najmä v období od februára do augusta.

Analýza: 95 % CaCO3 + 3% MgCO3
Účinná látka: >40%
Veľkosť granulácie: ELITE
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 150 – 300 g/m² pre 80 – 160 m²

.

HNOJIVO LIQUIFALL P56 (viac draslíka s elementami)
je NK tekuté hnojivo s horčíkom a mikroelementami ako železo, mangán, meďzinok,
bór, molybdén a tiež s 3% výťažkov z morských rias a rastlinnými posilňujúcimi
látkami PlantaCur® P56Rýchly účinok hnojiva je zaručený aj pri horších rastových
podmienkach vďaka príjmu živín listovou plochou. Trávnik sa tak stáva odolnejším
voči 
stresovým faktorom.

Analýza: 6 + 0 + 8 + 1,5 + mikroel.
Obsah: 10 l
Dávkovanie:
50 – 100 l/ha v 600 – 1 000 l vody

.

Vybrali sme pre vás

niektoré z nami odporúčaných dlhodobopôsobiacich hnojív tiež v malospotrebiteľskom balení 7,5 kg

HNOJIVO BASIC START  

HNOJIVO BASIC NK  

HNOJIVO OLYMPIA PLUS P56 

HNOJIVO RASEN PLUS – TURF  

HNOJIVO POLYSPORT