SVETOVÁ ŠPIČKA TECHNOLÓGIE V ZÁSOBOVANÍ TRÁVNIKA ŽIVINAMIObrazok29-300x191.png

Každý užívateľ trávnika vie akú dôležitú úlohu v aspekte kvality zohráva jeho správna a vyvážená výživa. Problémy spojené s používaním klasických poľnohospodárskych hnojív aplikovaných na trávnik sú už všeobecne známe (nevyvážený obsah živín, vysoký obsah fosforu, vysoké percento vyplavovania živín a tým nižšia účinnosť, možnosť popálenia porastu, úzky sortiment druhov, nevhodná kalibrácia a tým problémová aplikácia).

POPY PLUS® – optimálne zásobovanie trávnika živinami

Spoločnosť EUROGREEN prináša na slovenský trh dlhodobopôsobiace hnojivá špeciálne vyvinuté na trávnikárske účely, ktoré obsahujú všetky dôležité prvky pre výživu trávnika. Rôzne formy a obsahy živín umožňujú konkrétne reagovať na rôzne špecifiká každého stanoviska. Dlhodobá účinnosť našich granulovaných hnojív je zabezpečená POPY PLUS® systémom, svetovou špičkou technológie v oblasti optimálneho zásobovania trávnika živinami. Účinná látka jadra obsahujúca živiny je obalená dvoma vrstvami.

V systéme Poly Plus® dochádza k trojstupňovému uvoľňovaniu živín. Najprv sa uvoľňujú živiny z neobalených granulí, ďalej sa postupne uvoľňujú živiny z granulí s narušeným a lepšie rozpustným obalom. Najdlhšie pôsobenie majú granule so silným a pevným obalom. Dusík je obsiahnutý vo viacerých formách (amónna, močovinová, N – POLY Plus® forma). Týmto dosahujeme štartovací a dlhodobý účinok. Uvoľňovanie živín neovplyvňuje hodnota pH vegetačnej vrstvy, ale prirodzené faktory rastu t. j. teploty a zrážky.

Obrazok30-1024x755.png

Obsahovou novinkou možno nazvať zastúpenie síry v hnojive, kryštalická síra je po rozpade obalu úplne využitá rastlinami, podporuje bielkovinovú syntézu a využitie dusíka trávnikom. Nedochádza tým k nepriaznivým prejavom – znižovanie hodnoty pH ako pri hnojivách so síranom amónnym.

Vrstva tuku s polymérom je nutná z dôvodu ochrany krehkej vrstvičky síry (hrubá vrstva síry nie je vhodná). Tá znižuje rýchlosť priesaku cez túto vrstvu a zvyšuje vodoodpudivosť. Polymér stužuje relatívne mäkké tuky, a to zlepšuje dlhodobé účinky hnojiva i oteruvzdornosť granúl. Tuky a polymér sa v trávniku postupne po aplikácií úplne rozložia pôsobením mikroorganizmov na základné chemické prvky – uhlík, kyslík a vodík.

Efekt dlhodobosti našich hnojív dokazujú výskumom potvrdené merania, že hnojivá na báze Poly Plus® majú účinnosť až 12 týždňov. Ďalším faktorom je aplikovateľné množstvo dusíka. Vďaka obalu granúl a dlhodobému uvoľňovaniu živín môžeme naraz aplikovať také množstvo dusíka, ktoré si u bežných priemyselných hnojív nemôžeme dovoliť vzhľadom k nebezpečenstvu spálenia rastlín. Jednorazová dávka 8 g čistého dusíka na m² trávnika na dobu troch mesiacov (t. j. spotreba živín trávnikom za toto obdobie) je s dlhodobopôsobiacimi hnojivami EUROGREEN bezriziková.

„PlantaCur®P56“ – zvýšenie imunity prírodnou cestou

Na rozdiel od bežných ochranných prostriedkov s kuratívnym účinkom sme obohatili naše hnojivá ešte prípravkom PlantaCur P56®. Ide o bioextrakt, ktorý posilňuje rastliny a zlepšuje ich vitalitu. Chráni ich pred stresovými faktormi spôsobenými počasím, intenzívnym používaním a patogénmi počas celého vegetačného obdobia. Vďaka prípravku PlantaCur P56® dochádza k fyziologickému pochodu, v priebehu ktorého sa aktivujú latentne existujúce prírodné rezistencie. Tento proces je podobný účinku vitamínov v ľudskom organizme. Výsledkom je zdokonalenie koreňového systému, zvýšenie obsahu vitamínu E a vysoká tvorba cytokinínu. Rastliny sú silnejšie a zdravšie. PlantaCur®P56 je extrakt, ktorý je patentovaným postupom vyrobený z Lychnis viscaria a je registrovaný u BVL pod značkou ComCat®.

Zavedením hnojív EUROGREEN s PlantaCur®P56 vznikla nová cesta k lepšiemu hnojeniu najkvalitnejších trávnikov. Na rozdiel od iných trávnikárskych hnojív na trhu sú vďaka obsahu PlantaCur®P56 v našich hnojivách mobilizované prirodzené ochranné mechanizmy tráv a vďaka tomu je zvýšená odolnosť trávnika proti stresovým faktorom. Výsledky sú presvedčivé:

  • lepšia odolnosť (teplo, sucho, zima, infekčný tlak)
  • silnejšia a rýchlejšia tvorba koreňov
  • rýchlejší vývoj rastlín
  • vyššia odolnosť voči chorobám

Granulácia našich hnojív je v troch veľkostiach: Elite, Mini. Standard. V praxi to znamená, že sme schopný pre každý druh trávnika použiť vhodnú granuláciu tak, aby sa hnojivo dostalo aj do najhustejšieho trávnika a najjemnejšieho porastu.

Obrazok31.png

U nás si vyberiete zo širokého sortimentu dlhodobopôsobiacich hnojív určených pre trávnikové športové hracie plochy a ihriská (futbal, golf) a trávniky okrasné, záhradné, krajinné. Rozdelené sú do skupín: TOP, BASIC, ŠPECIÁLNE PRODUKTY.

TOP skupina

trávnikové dlhodobopôsobiace hnojivá so silným účinkom
Analýza = obsah N + P2O + K2O + MgO

HNOJIVO NITROGEN P56 (zdroj energie)
je vysoko koncentrované, čisté dusíkaté hnojivo s rastlinným tonikom PlantaCur®P56Tým je zvýšená odolnosť trávy voči zvetrávaniu, intenzívnemu používaniu, patogénom a zlepšená odolnosť voči stresovým situáciám. Je ideálne pre prípravu trávnika na vysoké športové výkony.

Obrazok2-3-158x300.pngAnalýza: 44,3 + 0 + 0
Účinná látka: 81%
Dĺžka pôsobenia: do 12 týždňov
Veľkosť granulácie: MINI
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 15 – 20 g/m² pre 1 250 – 2 000 m²

.

HNOJIVO OLYMPIA PLUS P56 (udržiavacie hnojenie)
pre trvalé udržanie dobrej kondície trávnikových plôch. Ideálny pre použitie ako následného hnojiva na novozaloženom trávniku a po doseve. Odporúčame ho pre hnojenie všetkých trávnikových plôch s vysokým stupňom záťaže. Obsahuje látky posilňujúce rast – PlantaCur® P56. Rastliny sú veľmi odolné voči chorobám a stresovým situáciám.  Dlhodobo pôsobiaci dusík a síran draselný znižujú obsah solí a súčasne sa minimalizuje riziko popálenia.

Obrazok4-3-158x300.pngAnalýza: 30 + 5 + 9 + 2
Účinná látka: 65%
Dĺžka pôsobenia: 10 – 12 týždňov
Veľkosť granulácie: MINI
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 15 – 25 g/m² pre 1 000 – 1 650 m²

.

HNOJIVO HIGH-K P56 (odolnosť voči stresu)
je výborné hnojivo určené pre všetky pôdy s dlhodobopôsobiacim draslíkom, pre zvýšenie odolnosti voči letnému stresu, trávnikovým chorobám a prezimovaniu.

Obrazok6-2-158x300.pngAnalýza: 13 + 0 + 24 + 2 + mikroel.
Účinná látka: 100% N a 33% K2O
Dĺžka pôsobenia: 10 – 12 týždňov
Veľkosť granulácie: ELITE
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 20 – 30 g/m² pre 830 – 1 250 m²

.

HNOJIVO GREENS P56 (udržiavacie hnojivo)
naše najlepšie odporúčanie pre celoročnú výživu trávníka na greenoch a odpalištiach, udržanie hustoty a posilnenie zdravotného stavu trávnika.

Obrazok8-5-158x300.pngAnalýza: 20 + 5 + 9 + 3 + mikroel.
Účinná látka: 90%
Dĺžka pôsobenia: 12 – 16 týždňov
Veľkosť granulácie: ELITE
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 20 – 40 g/m² pre 625 – 1 250 m²

.

HNOJIVO GREEN SPEED P56 (rýchly nástup)
je rýchlopôsobiace hnojivo s horčíkom a mikroživinami pre cielené použitie. PlantaCur®P56 zlepšuje vitalitu rastlín a podporuje koreňový systém. Trávnik je odolný proti vplyvom zvetrávania, vplyvom intenzívneho používania a patogénom a odolný voči stresovým situáciám.

Obrazok10-2-158x300.pngAnalýza: 20 + 5 + 9 + 3 + mikroel.
Účinná látka: 77%
Dĺžka pôsobenia: do 6 týždňov
Veľkosť granulácie: ELITE
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 20 – 30 g/m² pre 830 – 1 250 m²

HNOJIVO EUROSPORT NK P56 (bez fosforu)
je určený pre pôdy s vysokým obsahom fosforu a pre jesenné hnojenie. Odporúčame ho pre zvýšenú odolnosť voči suchým periódam, a vďaka obsahu horčíka pre podporu zelenej farby trávníka.

Obrazok3-5-158x300.png

Analýza: 17 + 0 + 22 + 3
Účinná látka: 60%
Dĺžka pôsobenia: 10-12 týždňov
Veľkosť granulácie: STANDARD
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 20 – 40 g/m² pre 625 – 1 250 m²

.

HNOJIVO STARTER GREENS PRORADIX® TURF (štartovacie hnojivo)
špeciálne, určené pre nové výsevy a dosevy s mikroelementami. Jemná granulácia je vhodná pre golfové trávniky. Zvyšuje rezistenciu voči chorobám klíčiacich rastlín. Napomáha rýchlemu a silnému rastu.

Obrazok5-2-158x300.pngAnalýza: 17 + 24 + 8 + 0 + mikroel.
Účinná látka: 50%
Dĺžka pôsobenia: 10 týždňov
Veľkosť granulácie: ELITE
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 25 g/m² pre 1 000 m²

.

HNOJIVO SPRING P56 (jarné hnojenie)
je  špeciálne jarné hnojivo pre rýchly jarný rast trávniková. Kombináciou rôznych typov dusíka je dosiahnuté rýchle pôsobenie i pri nízkych teplotách.

Obrazok7-4-158x300.pngAnalýza: 25 + 5 + 9 + 0 + mikroel.
Účinná látka: 55%
Dĺžka pôsobenia: 8 – 10 týždňov
Veľkosť granulácie: ELITE
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 20 – 30 g/m² pre 830 – 1 250 m²

.

HNOJIVO PRO GREENS P56 (ochrana proti chorobám a stresu)
je profesionálne jemne granulované trávnikové hnojivo s mikroelementami a posilujúcim účinkom pre rast, s vynikajúcimi aplikačnými vlastnosťami. Vhodné je pre hnojenie všetkých trávnikových plôch s vysokým stupňom záťaže s vyšším obsahom fosforu v pôde. Preto fosfor neobsahuje, obsahuje magnézium, železo a mangán. Zvyšuje odolnosť trávnika voči letnému stresu.

Obrazok9-4-158x300.pngAnalýza: 19 + 0 + 19 + mikroel.
Účinná látka: 74%
Dĺžka pôsobenia: 12 – 16 týždňov
Veľkosť granulácie: ELITE
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 20 – 40 g/m² pre 625 – 1 250 m²

.

HNOJIVO K 38 (prevencia stresu)
Profesionálne jemne granulované draselné trávnikové hnojivo s horčíkom, bez dusíka a fosforu pre použitie na pôdach s nedostatkom draslíka. Zvyšuje odolnosť trávníka proti letnému stresu a dobrému prezimovaniu. Určené je pre všetky trávnikové plochy behom celého vegetačného obdobia a vhodné pre jesenné hnojenie všade tam, kde nie je potrebné doplňovať dusík a fosfor.

Obrazok11-3-158x300.jpgAnalýza: 0 + 0 + 38 + 5 + mikroel.
Účinná látka: 100%
Dĺžka pôsobenia: 10 – 12 týždňov
Veľkosť granulácie: ELITE
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 10 – 25 g/m² pre 1 000 – 2 500 m²

BASIC skupina

trávnikové dlhodobopôsobiace hnojivá pre základnú výživu všetkých trávnikových plôch
Analýza = obsah N + P2O + K2O + MgO

HNOJIVO POLYSPORT (hlavne dusík)
je hnojivo so zvýšeným obsahom dusíka, s jeho vysokým podielom dlhodobého účinku. Je ideálne pre športové a okrasné trávniky so strednou až vysokou potrebou dusíka.

Obrazok12-5-158x300.pngAnalýza: 33 + 5 + 7 + 0
Účinná látka: 60%
Dĺžka pôsobenia: 10 – 12 týždňov
Veľkosť granulácie: STANDARD
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 15 – 25 g/m² pre  1 000 – 1 650m²

.

HNOJIVO FAIRWAY (priebežné hnojenie)
pre trávniky s nedostatkom horčíka, s malou až strednou záťažou ako sú fairway, parkové trávniky a pod. Hnojivo obsahuje tri typy dusíka, ktoré zabezpečujú rovnomerný, nie nárazový rast trávnika a jeho optimálnu výživu.

Obrazok14-158x300.pngAnalýza: 24 + 5 + 8 + 2
Účinná látka: 25%
Dĺžka pôsobenia: 8 – 10 týždňov
Veľkosť granulácie: STANDARD
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 20 – 30 g/m² pre 830 – 1 250 m²

.

HNOJIVO BASIC NK (prevencia voči stresu)
je hnojivo bez fosforu, určené pre pôdy s jeho vysokým obsahom. Odporúčame ho pre zvýšenie odolnosti pred suchými periódami a pre podporu zelenej farby trávnika vďaka obsahu horčíka. Hnojivo obsahuje tri typy dusíka. Ich kombinácia zabezpečuje rovnomernú a optimálnu výživu trávnikov, zabraňuje nárazovému rastu trávy a súčasne je minimalizované jej popálenie, pomáha posilniť trávnik pred zimným obdobím a podporuje jeho dobré prezimovanie.

Obrazok16-3-158x300.pngAnalýza: 15 + 0 + 20 + 3
Účinná látka: 40%
Dĺžka pôsobenia: 8 – 10 týždňov
Veľkosť granulácie: STANDARD
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 20 – 40 g/m² pre 625 – 1 250 m²

.

HNOJIVO STANDARD (vyváženosť)
s vyrovnaným pomerom N:K, čo zabezpečuje dostatočnú zásobu draslíka a zvyšuje dobrú schopnosť prezimovania. Horčík podporuje tvorbu chlorofylu a fotosyntézy. Je to hnojivo s obsahom všetkých potrebných živín pre rast trávnika, vhodné ako univerzálne pre záhradníctvo a krajinárstvo, pre hnojenie počas celého vegetačného obdobia.

Obrazok20-4-158x300.pngAnalýza: 17 + 5 + 17 + 2
Účinná látka: 40%
Dĺžka pôsobenia: 8 – 10 týždňov
Veľkosť granulácie: STANDARD
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 25 – 40 g/m² pre 625 – 1 000 m²

.

HNOJIVO RASEN PLUS (udržiavacie hnojenie)
určené pre trávniky s požiadavkou na dodávku horčíka. Vysoká koncentrácia živín a ich špecifický pomer podporujú tvorbu hustej a silnej trávy. Tri typy dusíka zabezpečujú rovnomernú a optimálnu výživu trávnikov, zabraňujú nárazovému rastu trávy a súčasne je minimalizované jej popálenie, pomáha posilniť trávnik pred zimným obdobím a podporuje jeho dobré prezimovanie.

Obrazok18-3-158x300.pngAnalýza: 28 + 5 + 10 + 2
Účinná látka: 40%
Dĺžka pôsobenia: 8 – 10 týždňov
Veľkosť granulácie: STANDARD
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 20 – 25 g/m² pre 1 000 – 1 250 m²

.

HNOJIVO BASIC SUMMER (udržiavacie hnojenie)
na báze dusíka na udržiavacie hnojenie všetkých trávnikov s vysokým obsahom fosforu a potrebou draslíka. Obsahuje dusík vo forme amónia, močoviny a enkapsulovaného (obaľovaného) dusíka. Táto kombinácia okamžitých a dlhotrvajúcich foriem dusíka zabezpečuje, že trávy prijímajú živiny rovnomerne a podľa svojich potrieb. Riadené uvoľňovanie enkapsulovaného dusíka zabezpečuje dlhotrvajúci účinok a zabraňuje nadmernému rastu. Zároveň sa na minimum zníži riziko strát vylúhovaním a popálenín. Kombinácia nepotiahnutého močovinového dusíka a inhibítora ureázy NBPT zabraňuje strate plynného dusíka odparovaním amoniaku, čím sa zvyšuje účinnosť hnojenia dusíkom. Pomer NK zabezpečuje, že podporná vrstva trávnika má aj dostatočný obsah draslíka. Vďaka svojej bezprašnosti, štandardnej veľkosti častíc, má vynikajúce aplikačné vlastnosti a umožňuje presné rozdelenie živín.

Obrazok5-1-174x300.pngAnalýza: 30 + 0 + 15 + 0
Účinná látka: 50%
Dĺžka pôsobenia: 8 – 10 týždňov
Veľkosť granulácie: STANDARD
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 15 – 30 g/m² pre 1 000 – 1 250 m²

HNOJIVO BASIC START (pre dobrý štart)
je špeciálne hnojivo pre nové výsevy a tiež pre dosev. Obsahuje kombináciu potrebných živín pre okamžité použitie pri výseve. Pomáha rýchlejšiemu rastu trávnika.

Obrazok13-3-158x300.pngAnalýza: 18 + 20 + 10 + 2
Účinná látka: 50%
Dĺžka pôsobenia: 8 – 10 týždňov
Veľkosť granulácie: STANDARD
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 25 – 30 g/m² pre  830 – 1 000 m²

.

HNOJIVO BASIC K (draslík a horčík)

je určené pre hnojenie počas celého vegetačného obdobia, pre trávniky s nedostatkom draslíka, najmä na pôdach s vysokým obsahom piesku a na pieskových konštrukčných vrstvách (DIN kurty, greeny). Vysoký obsah draslíka podporuje odolnosť voči chorobám tráv a zvyšuje ich odolnosť pri prezimovaní. Prísun draslíka znižuje odvod vody v letnom období pri strese zo sucha. Vysoký obsah horčíka podporuje tvorbu chlorofylu a podporuje zelenú farbu. Po aplikácii ihneď zavlažiť!

Obrazok15-158x300.pngAnalýza: 0 + 0 + 22 + 12
Účinná látka: 100%
Dĺžka pôsobenia: 8 – 10 týždňov
Veľkosť granulácie: ELITE
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 10 – 25 g/m² pre 650 – 1 250 m²

.

HNOJIVO BASIC TURF NPK (udržiavacie hnojenie)
je zmiešané hnojivo určené pre pôdu s nedostatkom horčíka, pre trávniky so strednou až vysokou záťažou (športové, parkové trávniky), pre hnojenie počas celého vegetačného obdobia. Tri typy dusíka zabezpečujú rovnomernú a optimálnu výživu trávnikov, zabraňujú nárazovému rastu trávy a súčasne je minimalizované jej popálenie, pomáha posilniť trávnik pred zimným obdobím a podporuje jeho dobré prezimovanie.

Obrazok21-1-158x300.jpgAnalýza: 22 + 5 + 8 + 2
Účinná látka: 40%
Dĺžka pôsobenia: 8 – 10 týždňov
Veľkosť granulácie: STANDARD
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 20 – 25 g/m² pre 1 000 – 1 250 m²

.

HNOJIVO BASIC NPK (udržiavacie hnojenie)
určené pre trávniky vyžadujúce strednú až vysokú intenzitu starostlivosti. Je ideálne pre nasledujúce hnojenie nových výsevov a dosevov. Tri typy dusíka zabezpečujú rovnomernú a optimálnu výživu trávnikov, zabraňujú nárazovému rastu trávy a súčasne je minimalizované jej popálenie, pomáha posilniť trávnik pred zimným obdobím a podporuje jeho dobré prezimovanie.

Obrazok17-1-158x300.pngAnalýza: 20 + 5 + 8 + 4 + Fe
Účinná látka: 25%
Dĺžka pôsobenia: 8 – 10 týždňov
Veľkosť granulácie: STANDARD
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 25 – 40 g/m² pre 625 – 1 000 m²

.

HNOJIVO RASACUR (organika + minerály)
pre aktiváciu pôdneho života, čím dochádza k zlepšeniu vlastností pôdy spoločne so zásobou živín. Vysoko kvalitný živný humus sa v pôde ľahko metabolizuje  a podporuje aktivitu mikroorganizmov. Zlepšuje sa odolnosť tráv voči chorobám a organická látka zvyšuje skladovaciu kapacitu pôdy nie len pre živiny ale tiež vodu.

Obrazok19-5-158x300.jpgAnalýza: 10 + 2 + 5 + 2 + Fe
Účinná látka: 40%
Dĺžka pôsobenia: 8 týždňov
Veľkosť granulácie: STANDARD
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 40 – 60 g/m² pre 400 – 625 m²

Organicko-minerálne hnojivá

sú vyvinuté pre sezónnu starostlivosť o trávnik s dlhodobopôsobiacim dusíkom na rastlinnej báze
Analýza = obsah N + P2O + K2O + MgO

HNOJIVO LUPIGREEN FRÜHJAHR
Organicko-minerálne NPK dlhodobé trávnikové hnojivo s organickým dlhodobým dusíkom na jarné hnojenie na všetky trávniky. Obsahuje 46% organ. hmoty.  Rýchlo pôsobiace formy dusíka zaisťujú rýchle ozelenenie aj pri nízkych teplotách na jar, zatiaľ čo organicky viazaný dlhodobý dusík zaisťuje trvalý účinok. Organicky viazaný dusík pochádza z regionálne pestovaných rastlinných surovín väčšinou z lupiny. Hnojivo neobsahuje živočíšne zložky a je bez zápachu. Posilňovač rastlín PlantaCur®P56 tiež zlepšuje vitalitu rastlín a ich odolnosť v stresových situáciách. Prísun živín a posilnenie rastlín prebieha v jednej operácii. Obsiahnuté železo zlepšuje tvorbu chlorofylu a tým aj zelenú farbu. Ľahko dostupná organická hmota podporuje množstvo a aktivitu mikroorganizmov a tým pôdny život. To zlepšuje rast koreňov a odolnosť rastlín.

Obrazok4-170x300.pngAnalýza: 11 + 1 + 4 (+1) + Fe
Účinná látka: 27 % N
Veľkosť granulácie: STANDARD
Čistá váha: 20 kg
Dávkovanie
– dekoračný trávnik 30 – 50 g/m²
– úžitkový trávnik 40 – 60 g/m²
– športový trávnik 50 – 70 g/m²

.

HNOJIVO LUPIGREEN HERBST
Na draslík, organicko-minerálne NPK dlhodobé trávnikové hnojivo s organickým dlhodobým dusíkom na jesenné hnojenie všetkých trávnikov a na zvýšené nároky na draslík. Obsahuje 50% organ. hmoty. Znížený obsah dusíka a dávkované uvoľňovanie dusíka podporuje ukladanie zásob bez zvýšenia rastu na konci vegetačného obdobia. Vysoký obsah draslíka zlepšuje odolnosť proti prezimovaniu. Organicky viazaný dusík pochádza z regionálne pestovaných rastlinných surovín väčšinou z lupiny. Hnojivo neobsahuje živočíšne zložky a je bez zápachu. Posilňovač rastlín PlantaCur®P56 tiež zlepšuje vitalitu rastlín a ich odolnosť v stresových situáciách. Prísun živín a posilnenie rastlín prebieha v jednej operácii. Obsiahnuté železo zlepšuje tvorbu chlorofylu a tým aj zelenú farbu. Ľahko dostupná organická hmota podporuje množstvo a aktivitu mikroorganizmov a tým pôdny život. To zlepšuje rast koreňov a odolnosť rastlín.

Obrazok6-175x300.pngAnalýza: 6 + 2 + 12 (+1) + Fe
Účinná látka: 50 % N
Veľkosť granulácie: STANDARD
Čistá váha: 20 kg
Dávkovanie
– dekoračný trávnik 50 – 60 g/m²
– úžitkový trávnik 60 – 70 g/m²
– športový trávnik 70 – 80 g/m²

HNOJIVO LUPIGREEN SOMMER
Organicko-minerálne NPK dlhodobé hnojivo s organickým dlhodobým dusíkom na udržiavacie hnojenie na všetkých trávnikoch a na prihnojovanie ďalších kultúr náročných na živiny počas celého vegetačného obdobia. Obsahuje 50% organ. hmoty. Rýchlo pôsobiace formy dusíka zaisťujú dobrý štartovací efekt a rýchle ozelenenie, organicky viazaný dlhodobý dusík zaisťuje trvalý účinok a zabraňuje rastu. Organicky viazaný dusík pochádza z regionálne pestovaných rastlinných surovín väčšinou z lupiny. Hnojivo neobsahuje živočíšne zložky a je bez zápachu. Posilňovač rastlín PlantaCur®P56 tiež zlepšuje vitalitu rastlín a ich odolnosť v stresových situáciách. Prísun živín a posilnenie rastlín prebieha v jednej operácii. Obsiahnuté železo zlepšuje tvorbu chlorofylu a tým aj zelenú farbu. Ľahko dostupná organická hmota podporuje množstvo a aktivitu mikroorganizmov a tým pôdny život. To zlepšuje rast koreňov a odolnosť rastlín.

Obrazok5-178x300.pngAnalýza: 10 + 2 + 6 (+1) + Fe
Účinná látka: 35 % N
Veľkosť granulácie: STANDARD
Čistá váha: 20 kg
Dávkovanie
– dekoračný trávnik 30 – 50 g/m²
– úžitkový trávnik 40 – 60 g/m²
– športový trávnik 50 – 70 g/m²

.

Špeciálne produkty

sú vyvinuté s ohľadom na šetrné pôsobenie voči životnému prostrediu. Tieto produkty sú v súlade so súhrnom opatrení, ako je mechanická úprava pôdy a minerálne vyživenie. Vytvárajú rovnováhu pre udržanie intenzívne zaťažovaných trávnikových plôch.
Analýza = obsah N + P2O + K2O + MgO

HNOJIVO FERROQUICK (hnojivo so železom)
a obsahom draslíka a horčíka pre športové a okrasné trávniky. Železo urýchľuje zelenú farbu trávnika, draslík posilňuje trávy pri strese a chorobách súvisiacich s počasím a horčík podporuje fotosyntézu. Trávnik je odolný voči machom. Toto špeciálne hnojivo možno aplikovať počas celého vegetačného obdobia, nie však počas mrazu alebo teplotách vyšších ako 25 ° C.
Upozornenie!
Spôsobuje podráždenie pokožky a vážne 
podráždenie očí. Spôsobuje 
škvrny hrdze (povrchy betónové, kamenné, drevené).

Obrazok5-3-158x300.pngAnalýza: 7+ 0 + 15 + 4 + 8% Fe.
Veľkosť granulácie: MINI
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 20 – 35 g/m² pre 715 – 1 250 m²

.
.

HNOJIVO LIQUIFERT P56 (rýchly prísun živín)
je NPK tekuté hnojivo pre výživu a vitalitu, s mikroelementamis výťažkami z
morských
 rias a rastlinnými posilňujúcimi látkami PlantaCur® P56
Vďaka posilneniu
prirodzených obranných mechanizmov rastlín je trávnik odolnejší voči stresovým
faktorom 
ako sú výkyvy počasia, vysoká záťažnapadnutie chorobami.

Obrazok1-7-248x300.pngAnalýza: 10 + 2 + 8 + 0 + Fe + mikroel.
Obsah: 10 l
Dávkovanie:
50 – 100 l/ha v 600 – 1 000  l vody

.

HNOJIVO FERROSOL (zvýraznenie zelene)
je ideálne tekuté hnojivo pre greeny. Zlepšuje farebný aspekt trávnika. Vďaka špeciálnemu dusíkato-železitému komplexu je zabezpečené rýchle pôsobenie cez listovú plochu. Hnojivo sa môže použiť počas celého vegetačného obdobia, nikdy počas mrazu a vysokých teplôt.

Obrazok3-6-215x300.pngAnalýza: 15 + 0 + 0 + 0 + 6% Fe
Obsah: 10 l
Dávkovanie:
futbal   20 l v 800 l vody
golf      10 l v 400 l vody

HNOJIVO CALCIGRAN® (vápenaté hnojivo)
je stále a trvalé, jemne granulované, bezprašné, ktoré optimálne zásobuje vegetačnú vrstvu vápnikom a zvyšuje pH. Je vyrobené z látok vznikajúcich pri procese zmäkčovania vody, bez použitia prímesi syntetických látok. Je to hnojivo s okamžitou účinnosťou viac ako 50%, čo zaručuje najmä na piesočnatých substrátoch dobré, okamžité a tiež dlhodobé pôsobenie. Jeho prednosťou je absencia lepkavosti, čím sa zamedzuje zašpineniu trávnika, čo býva u iných granulovaných vápenatých hnojív. Veľmi jemná granulácia zabezpečuje vynikajúci prienik aj do najhustejších a nízko kosených trávnikov. Hnojivo sa môže použiť počas celého roka, najmä v období od februára do augusta.

Obrazok4-4-158x300.pngAnalýza: 95 % CaCO3 + 3% MgCO3
Účinná látka: >40%
Veľkosť granulácie: ELITE
Čistá váha: 25 kg
Dávkovanie: 150 – 300 g/m² pre 80 – 160 m²

.

HNOJIVO LIQUIFALL P56 (viac draslíka s elementami)
je NK tekuté hnojivo s horčíkom a mikroelementami ako železo, mangán, meďzinok,
bór, molybdén a tiež s 3% výťažkov z morských rias a rastlinnými posilňujúcimi
látkami PlantaCur® P56Rýchly účinok hnojiva je zaručený aj pri horších rastových
podmienkach vďaka príjmu živín listovou plochou. Trávnik sa tak stáva odolnejším
voči 
stresovým faktorom.

Obrazok2-5-251x300.pngAnalýza: 6 + 0 + 8 + 1,5 + mikroel.
Obsah: 10 l
Dávkovanie:
50 – 100 l/ha v 600 – 1 000 l vody

.

Vybrali sme pre vás

niektoré z nami odporúčaných dlhodobopôsobiacich hnojív tiež v malospotrebiteľskom balení 7,5 kg

Obrazok1-6-208x300.png

HNOJIVO BASIC START  

HNOJIVO BASIC NK  

HNOJIVO OLYMPIA PLUS P56 

HNOJIVO RASEN PLUS – TURF  

HNOJIVO POLYSPORT