Informácie o cookies

Čo to sú súbory cookies a podobné technológie

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo dát, ktoré sa pri návšteve webovej stránky uložia z príslušného serveru do prehliadača počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Pri každej ďalšej návšteve danej webovej stránky potom prehliadač tieto dáta (súbory cookies) zasiela späť na príslušný server. Cookies nezaberajú na disku zariadenia takmer žiadne miesto, ich veľkosť činí spravidla niekoľko kilobajtov. Cookies používa takmer každá internetová stránka na svete. Cookies neslúžia na získavanie akýchkoľvek citlivých osobných údajov alebo na identifikáciu konkrétnej osoby. Zariadeniu je len pridelené jedinečné a náhodne vygenerované číslo, ktoré umožňuje rozpoznať zariadenie pri nasledujúcej návšteve a ku ktorému sú priraďované určité svojou povahou technické informácie ako sú IP adresa, zobrazené webové stránky, čas a doba ich zobrazenia, typ použitého zariadenia a prehliadača, prípadne informácie o aktivite na webových stránkach predávajúceho. Informácie získané pomocou súborov cookies sú uchovávané rôzne dlhú dobu. V niektorých prípadoch sú informácie vymazané ihneď po uzatvorení prehliadača, v iných prípadoch po niekoľkých dňoch. Pri informáciách využívaných na reklamné účely sú dáta uchovávané maximálne počas 2 rokov od ich získania.

Podobné technológie ako súbory cookies sú napríklad meracie pixely (niekedy nazývané web beacons), čo sú vlastne malé priehľadné obrázky umiestnené na webovej stránke, ktoré je možné podobne ako súbory cookies využiť na zber určitých informácii zo zariadenia, napríklad jeho IP adresy, času, kedy došlo k prezeraniu obsahu danej web-stránky, typu prehliadača alebo overenia existencie súborov cookies už skôr nastavených tým istým serverom.

Na čo súbory cookies a podobné technológie slúžia

Súbory cookies sú využívané na rôzne účely.

 • Ukladanie predvolieb a nastavení.
  Umožňujú napríklad webovým stránkam zapamätať si užívateľské preferencie a osobné nastavenia (môžu si zapamätať preferovaný jazyk, zvolenú veľkosť a font písma, prípadne ďalšie prispôsobené prvky webových stránok).
 • Funkčnosť a zabezpečenie webových stránok.
  Súbory cookies pomáhajú tiež zabezpečiť správnu funkčnosť a bezpečnosť webových stránok a zlepšovať užívateľský komfort (umožňujú zapamätanie prihlasovacích údajov do zabezpečených oblastí webových stránok, zefektívňujú priechod nákupným košíkom, alebo umožňujú dočasné uchovanie zvoleného obsahu nákupného košíka, apod.).
 • Analýza a spätná väzba.
  Využívajú sa tiež na meranie návštevnosti a analyzovanie bežného užívateľského správania webových stránkach. Pomáhajú pochopiť, ako návštevníci vnímajú webové stránky (či na dokázali nájsť to, čo ich zaujíma, alebo naopak ktoré časti webových stránok ich nebavia alebo odrádzajú) a súčasne to umožňuje odhaliť skryté chyby a poruchy funkčnosti webových stránok. Informácie, ktoré sú týmto spôsobom zhromažďované, napríklad napovedajú, koľko užívateľov navštívilo webové stránky, ktoré konkrétne stránky si prezerali a v akom poradí, či webové stránky navštívili už v minulosti alebo či ich navštívili po prvý krát, ako dlho sa na danej stránke zdržali, aké funkcionality v rámci pohybu po webových stránkach využívali, odkiaľ na webové stránky prišli, prípadne ktoré výrazy zadané do vyhľadávača ich na web-stránky priviedli.
 • Reklama založená na záujmoch.
  Súbory cookies sú využívané tiež na reklamné a marketingové účely. Umožňujú napríklad, aby reklamy prevádzkovateľa webových stránok, ktoré návštevník vidí na iných internetových stránkach zapojených do prevádzkovateľom  využívaných reklamných systémov, zodpovedali záujmom a preferenciám užívateľa (remarketing). Umožňujú prevádzkovateľovi webových stránok rovnako prispôsobovať obsah jeho webovým stránok potrebám užívateľa. To všetko je možné vďaka údajom o užívateľovi a jeho správaní na webových stránkach prevádzkovateľa, ktoré boli získané pomocou súborov cookies a jeho zaradením do jednej alebo viacerých užívateľských skupín (tzv. segmentov). Týmto skupinám sú následne zobrazované reklamy personifikované podľa záujmov danej skupiny. Prostredníctvom webových stránok prevádzkovateľa sú v počítači užívateľa ukladané súbory cookies prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré používa.
 • Výkonnosť reklamných kanálov a kampaní.
  Súbory cookies slúžia aj ako zdroj informácií o výkonnosti jednotlivých reklamných kanálov alebo kampaní. Zabezpečujú aj to, aby sa návštevníkovi nezobrazovali reklamy, ktoré už videl.

Ako bolo vyššie popísané, tieto systémy obvykle využívajú techniky behaviorálnej reklamy (teda reklamy prispôsobené predchádzajúcemu správaniu užívateľa na internete). S týmito partnermi môžu byť zdieľané informácie o tom, ako sú využívané webové stránky ich prevádzkovateľa. Oni môžu následne také informácie skombinovať s ďalšími informáciami, ktoré im užívateľ poskytol alebo ktoré získali v dôsledku toho, že užívateľ využíva služby prevádzkovateľa. Výsledkom toho je zobrazovanie reklám prispôsobených predchádzajúcemu správaniu užívateľa na internete, a to reklám prevádzkovateľa, ale aj reklám iných inzerentov využívajúcich daný reklamný systém.

Webové stránky používajú taktiež meracie pixely, a to na sledovanie efektivity stránok prevádzkovateľa a ako doplnok k súborom cookies za účelom segmentácie užívateľov pre zobrazovanie relevantného obsahu a reklamy.

Súbory cookies tretích strán

Na stránke eurogreen.sk sa nachádzajú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania webových stránok eurogreen.sk vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole spoločnosti eurogreen.sk. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. Spoločnosť EUROGREEN – SLOVENSKO, s.r.o. nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookies. Kto chce vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, musí si prečítať zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.
Ako používa spoločnosť Google súbory cookie si prečítajte tu. | Ako používa spoločnosť Facebook súbory cookie si prečítajte tu.

Ako možno nastavenia cookies zmeniť

Cookies, ktoré sa na webových stránkach eurogreen.sk používajú, si možno nastaviť vo svojom vlastnom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie možno zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do príslušného zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies možno nájsť v pomocníkovi každého prehliadača. Ak sú používané rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúča sa každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť osobným preferenciám cookies.

Spoločnosť EUROGREEN – SLOVENSKO, s.r.o. bude rešpektovať, pokiaľ si prezerajúci jej webových stránok prednastavené nastavenie cookies zmení. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť týchto webových stránok.