Pri pravidelnom kosení sú z vegetačnej vrstvy odoberané veľké množstvá živín,

Obr%C3%A1zok6-1-800x297.jpg

preto je veľmi dôležité ich do porastu vrátiť. V opačnom prípade vznikajú poruchy vo výžive a porast sa stane časom úplne nevzhľadný. Pôda dodáva niektoré živiny, ktoré trávnik potrebuje, ale väčšina pôd nie je schopná zabezpečiť ich prísun počas celého vegetačného obdobia.

Výživa trávnika športových ihrísk patrí medzi najdôležitejšie procesy. Hnojivo sa aplikuje počas závlahy alebo pri vlhkom počasí. Čím je trávnik hustejší a pevnejší, tým je menší predpoklad výskytu a udomácneniu sa burín. Taktiež, keď je trávnik hustejší, lepšie odoláva vysokým teplotám a nedostatku vlahy, pretože si dokáže udržať potrebnú vlhkosť pri koreňoch. Hlavné tri živiny, ktoré trávnik potrebuje pravidelne sú dusík, fosfor a draslík.

Trávnikové hnojivá by mali postupne uvoľňovať živiny, mať dlhodobejší účinok a dostatočne rýchly dusíka. Najpoužívanejšie sú hnojivá viaczložkové. Pomer hlavných živín pre hnojenie trávnika N:P₂O5:K₂O:MgO je 1:0,3:0,8:0,2. Častou chybou môže byť použitie viaczložkového hnojiva s rovnakým obsahom P a K, čo má za následok prehnojenie trávnika fosforom, blokáciu živín a podporu výskytu lipnice ročnej. Termíny hnojenia, množstvo dávky a počet dávok by mal rešpektovať prirodzený rast trávnika.

Dusík podporuje rast, odnožovanie a ovplyvňuje farbu trávnika. Zdrojom dusíka je rozkladajúca sa organická hmota, zrážky, fixácia dusíka ďatelinami a hlavne hnojivá. Pri jeho nedostatku je trávnik svetlo zelený, trávy menej odnožujú, trávnik redne, horšie regeneruje po poškodení a je menej odolný voči chorobám a stresu. Naopak prehnojený porast je menej odolný voči zašľapávaniu, nadbytok dusíka hlavne na jeseň predlžuje vegetačnú dobu a zhoršuje prezimovanie. Trávniky ho spotrebujú 15 – 20 g / m².

Fosfor podporuje hlavne rast koreňov. Pri jeho nedostatku sú listy krehké, strácajú pružnosť a sú ľahko poškodzované. Fosfor sa v pôde pohybuje pomaly, jeho aplikácia je účelná pri aerifikácii, aby bol zapravený do vegetačnej vrstvy. Trávniky spotrebujú ročne P 1,5 – 3,5 g / m².

Draslík slúži pre zdravý a mohutný vývin rastlín, trávy dokážu viac odolávať poškodeniu. Zvyšuje odolnosť voči chorobám, nedostatku vody a mrazu. Trávniky ho spotrebujú ročne 8 – 16 g / m².