OSEVA UNI – tradičná česká firma

 

zaoberajúca sa výrobou a obchodom osív. Trávne osivá pochádzajú zo šľachtiteľskej stanice Větrov. Všetky trávne zmesi obsahujúce špičkové zahraničné odrody a svojím zložením i kvalitatívnymi parametrami spĺňajú najprísnejšie požiadavky na zatrávnenie. Ako sa orientovať v ich širokej ponuke? Rozdelili sme ich do troch skupín:

Zmesi pre okrasné, parkové a záhradné trávniky

 • BRITAN – zmes je určená pre okrasné, reprezentačné, exkluzívne trávniky sýte tmavozelené, jemného vlasového vzhľadu, musia byť dobre udržiavané, správne kosené dobrou kosačkou, najlepšie vretenovou. Porast vyžaduje dostatok živín a vody.
 • UNIPO – je odrodovo veľmi pestrá zmes a pre svoju výbornú prispôsobivosť sa hodí k zakladanie trávnikov v rozmanitých klimatických aj pôdnych podmienkach. Vďaka svojmu zloženiu vytvára porasty nielen vzhľadovo pekné, ale tiež odolné voči zašľapávanie. Je vhodná pre zakladanie rekreačných, parkových a záhradných trávnikov.
 • KORZO – vhodné na založenie trávnikových porastov na plochách, ktoré vyžadujú rýchle zapojenie porastu pre nebezpečie zaburinenia. Zmes je veľmi vhodná na rýchle vytvorenie pekných trávnikov v záhradách, mestskej zeleni na sídliskách atď.
 • MIDI – zmes tvorí malé prírastky hmoty a vytvára veľmi pekný nízky kompaktný trávnik, znášajúci aj mierne zaťaženie. Je veľmi obľúbená u záhradníkov, realizátorov pri zakladaní nových trávnikov v rodinných záhradkách a na verejných priestranstvách. Veľmi dobre sa osvedčila aj pri zatrávňovaní sadov práve pre nízke prírastky.
 • RENOVA – zmes je určená pre dosev a opravy poškodených trávnikov hrubšej textúry, má silnú konkurenčnú schopnosť, veľmi rýchlo vytvára zapojený porast a potláča buriny.
 • ZÁHRADA – miešanka je veľmi dobre ekologicky prispôsobivá a vytvára pekný trávnik v rôznych pôdnoklimatických podmienkach. Vytvára trávnik jemnejšej textúry s užším listom, vhodný na trávniky do rodinných záhrad a zatrávnených parkovísk rodinných domov, nakoľko znáša aj miernu záťaž.
 • SUPER – jednoduchosť tejto zmesi a jej relatívne nízka cena ju predurčuje na dosievanie menej náročných plôch ako sú sídliskové trávniky. Výhodne sa využíva na zatrávňovanie sadov a vinohradov. Rýchlo vytvára únosnú mačinu a znáša stredne intenzívne zatienenie, potrebuje primeranú výživu a údržbu kosením.
 • TIEŇ – vhodná miešanka na zatrávňovanie plôch trvale alebo čiastočne zatienených. Znáša aj suchšie podmienky. Miešanka má špecifické nároky na údržbu. Pri zvyšujúcom sa stupni zatienenia vysiatej plochy musíme zvyšovať aj výšku kosenia až na 80 až 100 mm. Lipnica hájna potrebuje k svojmu rastu ponechanie väčšej časti listovej plochy.

BRITAN – pre nemej zaťažované okrasné a reprezentačné trávniky

Zloženie: zmes kostravy červenej trstnatej, kostravy červenej krátkovýbežkatej, kostravy ovčej, lipnice lúčnej a psinčeka tenučkého.
Označenie: UNI1
Hmotnosť:

0,5 kg  E-SHOP
2,0 kg  E-SHOP

UNIPO – pre rekreačné a parkové trávniky s mnohostranným využitím

Zloženie: mätonoh trváci 2n 20%, lipnica lúčna 20%, kostrava červená dlho výbežkov 10%, kostrava červená krátko výbežkov 15%, kostrava červená trsnatá 15%, kostrava drsnolistá 10%, psinček tenký 5%, pohánka hrebenatka 5%
Označenie: UNI2
Hmotnosť:
0,5 kg  E-SHOP
2,0 kg  E-SHOP
4,0 kg  E-SHOP

.

KORZO – pre silne zaťažované rekreačné a parkové trávniky

Zloženie:
zmes odrôd mätonohu trváceho, kostravy červenej výbežkatej a lipnice lúčnej.
Označenie: UNI5
Hmotnosť:
0,5 kg    E-SHOP
2,0 kg    E-SHOP
10,0 kg  E-SHOP

MDI – pre zakladanie nových trávnikov

Zloženie:
zmes odrôd mätonohu trváceho, kostravy červenej výbežkatej a lipnice lúčnej
Označenie: bez označenia
Hmotnosť:
0,35 kg  E-SHOP
0,5 kg    E-SHOP
1,0 kg    E-SHOP
2,0 kg    E-SHOP
4,0 kg    E-SHOP
10,0 kg  E-SHOP

RENOVA – pre dosev preriednutých parkových a rekreačných trávnikov

Zloženie: zmes odrôd mätonohu trváceho kostravy červenej, lipnice lúčnej.
Označenie: UNI10
Hmotnosť:

0,35 kg  E-SHOP
0,5 kg    E-SHOP
1,0 kg    E-SHOP
2,0 kg    E-SHOP
4,0 kg    E-SHOP
10,0 kg  E-SHOP

ZÁHRADA – na trávniky do záhrad a zatrávnených parkovísk rodinných domov

Zloženie: zmes odrôd mätonohu trváceho, lipnice lúčnej a hrebienky obyčajnej
Označenie: UNI9
Hmotnosť:

0,35 kg  E-SHOP
0,5 kg    E-SHOP
1,0 kg    E-SHOP
2,0 kg    E-SHOP
4,0 kg    E-SHOP
10,0 kg  E-SHOP

SUPER – pre dosievanie menej náročných plôch

Zloženie: zmes odrôd mätonohu trváceho, kostravy červenej výbežkatej
Označenie: bez označenia
Hmotnosť:
0,35 kg  E-SHOP
0,5 kg    E-SHOP
1,0 kg    E-SHOP
2,0 kg    E-SHOP

ŤIEŇ – pre zatrávňovanie plôch trvale alebo čiastočne zatienených

Zloženie: zmes odrôd mätonohu trváceho, kostravy červenej krátkovýbežkatej, lipnice lúčnej, lipnice hájnej, kostravy ovčej
Označenie: UNI11
Hmotnosť:
0,35 kg  E-SHOP
0,5 kg    E-SHOP
2,0 kg    E-SHOP
10,0 kg  E-SHOP

.

Zmesi pre ihriskové a golfové trávniky

 • PLAY – trávna zmes je pripravená z osiva trávnikových odrôd trávnych druhov, ktoré najlepšie znášajú intenzívne zašľapávanie a rýchlo regenerujú po poškodení. Trávna miešanka je vhodná na zakladanie veľmi kvalitných trávnikov futbalových ihrísk a ako aj intenzívne zaťažovaných plôch okolo rodinných domov. Vyžaduje intenzívnu výživu.
 • IHRISKO – zmes vytvára trávnik ihriskového typu. Je zostavená z druhov a odrôd, ktoré veľmi dobre znášajú intenzívne zaťažovanie. Po poškodení rýchlo regenerujú a vypĺňajú prázdne miesta. Je náročná na výživu a údržbu.
 • LIGA – zakladanie trávnikových porastov zaťažovaných šliapaním a loptovým i hrami. Celoplošné zahusťovanie ihriskových trávnikov obdobné ako dosievanie poškodených miest na ihrisku. Vyžaduje intenzívnu výživu a pravidelné kosenie.
 • GOLF – na zakladanie kvalitných kosených trávnikov určených pre zaťažovanie šliapaním. Vyžaduje pravidelnú kvalitnú intenzívnu údržbu, najlepšie vretenovou kosačkou kosením na výšku 25 mm.

PLAY – pre zakladanie a prísev ihriskového trávnika

Zloženie: zmes odrôd lipnice lúčnej, mätonohu trváceho, kostravy červenej, psinčeka tenučkého, hrebienky obyčajnej.
Označenie: UNI4
Hmotnosť:

0,5 kg  E-SHOP
2,0 kg  E-SHOP

IHRISKO – pre zakladanie silne zaťažovaných trávnikov

Zloženie: zmes odrôd mätonohu trváceho, kostravy červenej, lipnice lúčnej, zmes odrôd mätonohu trváceho, kostravy červenej, lipnice lúčnej
Označenie: UNI12
Hmotnosť:

0,35 kg  E-SHOP
0,5 kg    E-SHOP
1,0 kg    E-SHOP
2,0 kg    E-SHOP
10,0 kg  E-SHOP

LGA – celoplošné zahusťovanie ihriskových trávnikov

Zloženie: zmes odrôd mätonohu trváceho, kostravy červenej, lipnice lúčnej, hrebienky lúčnej
Označenie: bez označenia
Hmotnosť:

0,35 kg  E-SHOP
0,5, kg   E-SHOP
1,0 kg    E-SHOP
2,0 kg    E-SHOP
4,0 kg    E-SHOP
10,0 kg  E-SHOP

GOLF – na zakladanie kvalitných kosených trávnikov určených pre zaťažovanie šliapaním

Zloženie: zmes odrôd lipnice lúčnej, mätonohu trváceho, kostravy červenej, psinčeka tenučkého, hrebienky obyčajnej.
Označenie: bez označenia
Hmotnosť:

0,35 kg  E-SHOP
0,5, kg    E-SHOP
1,0 kg     E-SHOP
2,0 kg    E-SHOP
4,0 kg    E-SHOP
10,0 kg  E-SHOP

Zmesi pre lúčne a pasienkové trávniky

 • AROMA – skorá lúčna miešanka pre prvé jarné kosby, dáva vysoké úrody a poskytuje chutné krmivo bohaté na živiny
 • LÚČNA ZMES – skorá lúčna miešanka pre prvé jarné kosby, dáva vysoké úrody a poskytuje chutné krmivo bohaté na živiny
 • PASIENKOVÁ LÚČNA ZMES – poloneskorá až neskorá pasienková zmes na 6 – 8 rokov, vhodná do vlhkých podhorských podmienok na pasenie hovädzieho dobytka, oviec a kôz.

AROMA – skorá lúčna miešanka pre prvé jarné kosby

Zloženie: zmes odrôd ďateliny lúčnej, ďateliny plazivej, ďateliny hybridnej, reznačky laločnatej, mätonohu trváceho, kostravy lúčnej, mätonohu mnohokvetého.
Označenie: UNI4
Hmotnosť:

0,5 kg  E-SHOP
2,0 kg  E-SHOP

LÚČNA ZMES – zmes určená na kosbu 3-4 krát do roku

Zloženie:
zmes odrôd ďateliny lúčnej, ďateliny plazivej, ďateliny hybridnej, reznačky laločnatej, mätonohu trváceho, kostravy lúčnej, mätonohu mnohokvetého
Označenie: UNI-L-50
Hmotnosť:
0,5 kg    E-SHOP
2,0 kg    E-SHOP
10,0 kg  E-SHOP

.

PASIENKOVÁ  ZMES – ďatelinptrávna viacročná zmes do vlhkých podhorských  podmienok

Zloženie: zmes odrôd ďateliny plazivej, kostravy lúčnej, mätonohu trváceho tetraploidného, timotejky lúčnej, kostravy červenej a lipnice lúčnej
Označenie: UNI-P-10
Hmotnosť:

2,0 kg    E-SHOP
10,0 kg  E-SHOP