OSEVA UNI – tradičná česká firma

Obrazok14-300x119.png

 

zaoberajúca sa výrobou a obchodom osív. Trávne osivá pochádzajú zo šľachtiteľskej stanice Větrov. Všetky trávne zmesi obsahujúce špičkové zahraničné odrody a svojím zložením i kvalitatívnymi parametrami spĺňajú najprísnejšie požiadavky na zatrávnenie. Ako sa orientovať v ich širokej ponuke? Rozdelili sme ich do troch skupín:

Zmesi pre okrasné, parkové a záhradné trávniky

 • MIDI – zmes tvorí malé prírastky hmoty a vytvára veľmi pekný nízky kompaktný trávnik, znášajúci aj mierne zaťaženie. Je veľmi obľúbená u záhradníkov, realizátorov pri zakladaní nových trávnikov v rodinných záhradkách a na verejných priestranstvách. Veľmi dobre sa osvedčila aj pri zatrávňovaní sadov práve pre nízke prírastky.
 • RENOVA UNI 10 – zmes je určená pre dosev a opravy poškodených trávnikov hrubšej textúry, má silnú konkurenčnú schopnosť, veľmi rýchlo vytvára zapojený porast a potláča buriny.
 • ZÁHRADA – miešanka je veľmi dobre ekologicky prispôsobivá a vytvára pekný trávnik v rôznych pôdnoklimatických podmienkach. Vytvára trávnik jemnejšej textúry s užším listom, vhodný na trávniky do rodinných záhrad a zatrávnených parkovísk rodinných domov, nakoľko znáša aj miernu záťaž.
 • SUPER – jednoduchosť tejto zmesi a jej relatívne nízka cena ju predurčuje na dosievanie menej náročných plôch ako sú sídliskové trávniky. Výhodne sa využíva na zatrávňovanie sadov a vinohradov. Rýchlo vytvára únosnú mačinu a znáša stredne intenzívne zatienenie, potrebuje primeranú výživu a údržbu kosením.
 • DO POLOTIEŇA – vhodná miešanka na zatrávňovanie plôch trvale alebo čiastočne zatienených. Znáša aj suchšie podmienky. Miešanka má špecifické nároky na údržbu. Pri zvyšujúcom sa stupni zatienenia vysiatej plochy musíme zvyšovať aj výšku kosenia až na 80 až 100 mm. Lipnica hájna potrebuje k svojmu rastu ponechanie väčšej časti listovej plochy.

MDI – pre zakladanie nových trávnikov

Obrazok1-235x300.pngZloženie:
zmes odrôd mätonohu trváceho, kostravy červenej výbežkatej a lipnice lúčnej
Hmotnosť:
0,35 kg
0,5 kg
1,0 kg
2,0 kg
4,0 kg
10,0 kg

RENOVA UNI 10- pre dosev preriednutých parkových a rekreačných trávnikov

Obrazok29-2-300x300.pngZloženie: zmes odrôd mätonohu trváceho kostravy červenej, lipnice lúčnej.
Hmotnosť:

0,35 kg
0,5 kg
1,0 kg
2,0 kg
4,0 kg
10,0 kg

ZÁHRADA UNI 9 – na trávniky do záhrad a zatrávnených parkovísk rodinných domov

Obrazok4-239x300.pngZloženie: zmes odrôd mätonohu trváceho, lipnice lúčnej a hrebienky obyčajnej
Hmotnosť:

0,35 kg
0,5 kg
1,0 kg
2,0 kg
4,0 kg
10,0 kg

SUPER – pre dosievanie menej náročných plôch

Obrazok33-2-300x300.pngZloženie: zmes odrôd mätonohu trváceho, kostravy červenej výbežkatej
Hmotnosť:
0,35 kg
0,5 kg
1,0 kg
2,0 kg
4,0 kg
10,0 kg

DO POLOTIEŇA – pre zatrávňovanie plôch trvale alebo čiastočne zatienených

Obrazok2-235x300.pngZloženie: zmes odrôd mätonohu trváceho, kostravy červenej krátkovýbežkatej, lipnice lúčnej, lipnice hájnej, kostravy ovčej
Hmotnosť:
0,35 kg
0,5 kg
2,0 kg

.

Zmesi pre ihriskové a golfové trávniky

 • TANGO – trávna zmes je vhodná na zatrávňovanie hospodárskych dvorov, obecných ihrísk s menej intenzívnou údržbou, zošliapávaných plôch na sídliskách, prípadne iných priestranstvách.
 • IHRISKO UNI 12 – zmes vytvára trávnik ihriskového typu. Je zostavená z druhov a odrôd, ktoré veľmi dobre znášajú intenzívne zaťažovanie. Po poškodení rýchlo regenerujú a vypĺňajú prázdne miesta. Je náročná na výživu a údržbu.
 • LIGA – zakladanie trávnikových porastov zaťažovaných šliapaním a loptovým i hrami. Celoplošné zahusťovanie ihriskových trávnikov obdobné ako dosievanie poškodených miest na ihrisku. Vyžaduje intenzívnu výživu a pravidelné kosenie.
 • GOLF – na zakladanie kvalitných kosených trávnikov určených pre zaťažovanie šliapaním. Vyžaduje pravidelnú kvalitnú intenzívnu údržbu, najlepšie vretenovou kosačkou kosením na výšku 25 mm.
 • NA DOSEV IHRÍSK – trávna zmes je v podstate zmes odrôd ímätonohu trváceho a malého podielu lipnice lúčnej, ktorá pomáha zachovať zastúpenie tohto, pre ihrisko dôležitého trávneho druhu, v poraste.

TANGO – ihriskový trávnik s nižším stupňom údržby

Obrazok5-236x300.pngZloženie: zmes odrôd lipnice lúčnej, mätonohu trváceho, kostravy červenej, psinčeka tenučkého, hrebienky obyčajnej.
Hmotnosť:

0,35 kg
0,5 kg
1,0 kg
2,0 kg    
4,0 kg
10,0 kg

IHRISKO UNI 12 – pre zakladanie silne zaťažovaných trávnikov

Obrazok2-7-244x300.pngZloženie: zmes odrôd mätonohu trváceho, kostravy červenej, lipnice lúčnej, zmes odrôd mätonohu trváceho, kostravy červenej, lipnice lúčnej
Hmotnosť:

0,35 kg
0,5 kg    
1,0 kg    
2,0 kg    
10,0 kg

LGA – celoplošné zahusťovanie ihriskových trávnikov

Obrazok3-9-233x300.pngZloženie: zmes odrôd mätonohu trváceho, kostravy červenej, lipnice lúčnej, hrebienky lúčnej
Hmotnosť:

0,35 kg
0,5, kg   
1,0 kg    
2,0 kg    
4,0 kg   
10,0 kg     

GOLF – na zakladanie kvalitných kosených trávnikov určených pre zaťažovanie šliapaním

Obrazok1-8-235x300.pngZloženie: zmes odrôd lipnice lúčnej, mätonohu trváceho, kostravy červenej, psinčeka tenučkého, hrebienky obyčajnej.
Hmotnosť:

0,35 kg
0,5, kg    
1,0 kg     
2,0 kg     
4,0 kg     
10,0 kg       

NA DOSEV IHRÍSK 

Obrazok6-1-170x300.pngZloženie: zmes odrôd lipnice lúčnej a mätonohu trváceho.
Hmotnosť:

10,0 kg     

Zmesi pre lúčne a pasienkové trávniky

 • AROMA – skorá lúčna miešanka pre prvé jarné kosby, dáva vysoké úrody a poskytuje chutné krmivo bohaté na živiny
 • LÚČNA ZMES – skorá lúčna miešanka pre prvé jarné kosby, dáva vysoké úrody a poskytuje chutné krmivo bohaté na živiny
 • PASIENKOVÁ LÚČNA ZMES – poloneskorá až neskorá pasienková zmes na 6 – 8 rokov, vhodná do vlhkých podhorských podmienok na pasenie hovädzieho dobytka, oviec a kôz.

AROMA – skorá lúčna miešanka pre prvé jarné kosby

Obrazok5-7-210x300.pngZloženie: zmes odrôd ďateliny lúčnej, ďateliny plazivej, ďateliny hybridnej, reznačky laločnatej, mätonohu trváceho, kostravy lúčnej, mätonohu mnohokvetého.
Označenie: UNI4
Hmotnosť:

0,5 kg
2,0 kg

LÚČNA ZMES – zmes určená na kosbu 3-4 krát do roku

Obrazok6-6-208x300.pngZloženie:
zmes odrôd ďateliny lúčnej, ďateliny plazivej, ďateliny hybridnej, reznačky laločnatej, mätonohu trváceho, kostravy lúčnej, mätonohu mnohokvetého
Označenie: UNI-L-50
Hmotnosť:
0,5 kg
2,0 kg
10,0 kg

.

PASIENKOVÁ  ZMES – ďatelinptrávna viacročná zmes do vlhkých podhorských  podmienok

Obrazok7-7-207x300.pngZloženie: zmes odrôd ďateliny plazivej, kostravy lúčnej, mätonohu trváceho tetraploidného, timotejky lúčnej, kostravy červenej a lipnice lúčnej
Označenie: UNI-P-10
Hmotnosť:

2,0 kg
10,0 kg